بخوانید

از ضررهای نگه داشتن ادرار در زنان و مردان خبر دارید

سنگ کلیه: آب به پاک ‌سازی کلیه‌ها کمک می‌کند. اما زمانی که ادرار برای مدت طولانی نگه ‌داشته شود، به ‌طورجدی روی کلیه تاثیر می...
Loading...