Loading...

بخوانید

اگر دندان درد دارید بخوانید…

0
در دندان درد شدید چه کنیم؟ ۱- اگر برای شما درمان ریشه انجام شده است و کار عصب کشی شما تمام شده یا بین جلسات...