TA-03282016-i20130418-img_2275.jpg

Loading...

بخوانید

آیا پای مرغ غضروف ها را بازسازی می کند – بخوریم...

0
می‌گن پای مرغ به خاطر خاصیت ژلاتینی‌كه داره، خیلی برای استخوان‌های بدن و زانو خوبه و غضروف‌سازی می‌كنه. تو كه غضروف زانوت مشكل داره...