درخواست مهران غفوریان از مردم روی تخت بیمارستان و اشک های مادر مهران غفوریان

0
47035
Loading...

☹ اشک های مادر مهران غفوریان بعد از جراحی سنگین پسر دوست داشتنی اش در بیمارستان
باز هم اشتباه دکتری در ایران ! این بنده خدا چند سال داشته اشتباه درمان میکرد
دوستان لطفا براش دعا کنید ! هرکی‌ دعا‌ کرد لایک کنه
درخواست مهران غفوریان از مردم روی تخت بیمارستان


با آرزوی سلامت برای مردم و هنرمندان

Loading...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here